Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach funkcjonuje na terenie gminy od niemal 30 lat.

GZK to samorządowy zakład budżetowy gminy, wykonujący ogrom zadań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb mieszkańców na wielu płaszczyznach.

Zakład Komunalny dba przede wszystkim o jakość wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców. Pracownicy GZK są odpowiedzialni za rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także prowadzenie usług wywozu nieczystości ciekłych. Zadania GZK obejmują nie tylko działania związane z gospodarką wodno- ściekową, ale również: wykaszanie rowów i poboczy wzdłuż dróg gminnych, dbanie o murawę Stadionu Gminnego w Sieroszewicach, pielęgnację terenów zielonych oraz odśnieżanie dróg gminnych.

GZK przez minione 30 lat był sukcesywnie unowocześniany i rozbudowywany. Dbając o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców gminy, GZK wdraża zdalny odczyt wodomierzy oraz elektroniczne biuro obsługi klienta. Dzięki dobrej organizacji i zaangażowaniu wielu osób Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach funkcjonuje na wysokim poziomie, nieustannie poszerzając zakres swoich usług.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału filmowego, który powstał z okazji jubileuszu działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.