Konkurs na prezentację multimedialną na temat bezpieczeństwa w sieci został rozstrzygnięty 5 czerwca w Szkole Podstawowej w Strzyżewie. Pod koniec kwietnia zaproszono do niego uczniów klas VII i VIII naszej gminy. Jego celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia w sieci oraz wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Wpłynęło osiem prezentacji przygotowanych przez uczniów SP w Masanowie – Jakuba Króla, Jakuba Kołka i Maksymiliana Stenderę oraz SP w Strzyżewie – Marcelinę Bartłomiej, Agnieszkę Wróbel, Gabrielę Leńską, Natalię Adamska i Marię Setecką.

Ogłoszenie wyników konkursu uświetnili swoją obecnością – Wójt Gminy Sieroszewice Pan Anatol Piaskowski oraz przedstawiciel RR SP w Strzyżewie Pani Katarzyna Wilgocka.

Prace oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

Oceniane były:

  • Wartość i poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji,
  • Przedstawienie tematu w sposób interesujący dla młodego odbiorcy,
  • Walory edukacyjne i popularyzacyjne,
  • Szata graficzna, estetyka wykonania,
  • Techniczna poprawność wykonania – efekty wizualne, dźwiękowe, animacje, przejścia,
  • Ogólne wrażenie estetyczne.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Gabriela Leńska

II miejsce – Maria Setecka

III miejsce – Jakub Kołek

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców, a wszyscy uczestnicy upominki przygotowane przez Wójta Gminy Sieroszewice.

                                               Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

                                               Organizatorzy:

                                               Beata Dachowska i Paulina Prejsnar

Opracowała: Beata Dachowska