W niedzielę 24 stycznia 2021 roku w Oddziale Terenowym RCKiK w Ostrowie Wlkp. odbyła się pierwsza, z czterech zaplanowanych na ten rok, otwarta akcja poboru krwi.
Pomimo panującej pandemii na apel odpowiedziało 47 krwiodawców. Po pomiarze temperatury, wypełnieniu ankiet, określeniu wielkości hemoglobiny oraz zbadaniu przez lekarza, do poboru krwi zakwalifikowano 43 dawców, w tym 13 kobiet. Po raz pierwszy ten życiodajny lek oddały 3 osoby. Tradycyjnie najwięcej krwiodawców było z jednostki OSP Westrza – 14 osób oraz Latowice – 12 osób.
Wśród oddających krew byli prezesi OSP Westrza – Wojciech Andrzejewski, Rososzyca – Szymon Kloński. Krew oddał również członek Zarządu Klubu – Michał Grajek.
Osoby oddające po raz pierwszy krew otrzymały z rąk wiceprezesa Klubu Leonarda Andrzejewskiego pamiątkowe dyplomy.
Akcja poboru trwała od godziny 8-mej do 13-tej. W ten sposób dla potrzeb RCKiK w Kaliszu oddano 19,35 dm3 krwi.
Prezes Klubu Lucjan Ziemiański podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na następną akcję w dniu 18 kwietnia do sali wiejskiej w Parczewie.