W niedzielę 25.10.2020 r. w sali wiejskiej w Rososzycy odbyła się trzecia w tym roku akcja poboru krwi organizowana przez Klub HDK PCK „STRAŻAK” w Sieroszewicach oraz OSP Rososzyca   i Grupę Charytatywną przy parafii św. Marka w Rososzycy. Pomimo panującej pandemii, powiat ostrowski jak i cała Polska znajdują się w strefie czerwonej, na wcześniejsze ogłoszenie o akcji zgłosiły się 53 osoby. Po badaniu lekarskim oraz określeniu ilości hemoglobiny we krwi do poboru krwi zostało zakwalifikowanych 42 krwiodawców. Dało to łącznie 18,900 dcm3 tego najcenniejszego leku. Wśród nich byli prezesi OSP Westrza – Wojciech Andrzejewski i OSP Rososzyca – Szymon Kloński oraz członek Zarządu Klubu „Strażak” Michał Grajek ze Sławina. Nie zabrakło również kobiet, z których 8 oddało krew. Po raz pierwszy ten życiodajny lek oddały  3 osoby.  Tradycyjnie najwięcej krwiodawców było z OSP Rososzyca – 12 osób, OSP Latowice – 9 osób i OSP Westrza – 6 osób. Wśród oddających krew rozlosowano upominki ufundowane przez Urząd Gminy Sieroszewice,  Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Handlowe  ALKO Jakub Bocheński z Ostrowa Wielkopolskiego. Nad sprawnym losowaniem czuwała Daria Kupajska – sekretarz Klubu.

Wszystkich oddających krew oraz obsługujących obowiązywały maseczki oraz dezynfekcja rąk .Przed wejściem na salę wykonywano pomiar temperatury oraz wypełniano krótką ankietę.

Prezes Klubu Lucjan Ziemiański podziękował organizatorom oraz pobierającym krew za sprawny przebieg akcji. Jednocześnie zaprosił na następną akcję tym razem w Ostrowie Wielkopolskim.

Akcję trwającą od godz. 8:00 do 12:15 obsługiwał zespół z RCKiK w Kaliszu Oddział Terenowy  w Ostrowie Wielkopolskim.