W niedzielne przedpołudnie dnia 09 czerwca 2019r w Wielowsi spotkali się ludzie, którym historia ”Małej Ojczyzny” buduje ich własną tożsamość  oraz dumę, a jednocześnie jest wyrazem  szacunku do przeszłości  oraz  przodków.

W stulecie  odzyskania przez Wielkopolskę niepodległości odsłonięto pamiątkowy obelisk w centrum Wielowsi i nadano skwerowi imię Bohatera  rodem z wielowiejskiej, a zarazem  ostrawskiej i wielkopolskiej  ziemi. Z całą pewnością uczczono  najbardziej znamienitego,  jak dotąd,  wielowsianina , orędownika  wolności, który swoim życiem, postawą i pracą wpłynął na zachowanie polskości , a następnie jej odzyskanie po okrutnych latach niewoli polskiego narodu. Jego „Ziemią Świętą „ była Wielkopolska a Betlejem znajduje się w Wielowsi.

Ksiądz dr Antoni Kantecki, bo o nim tu mowa, jadł chleb wypiekany w wielowiejskich piecach, rósł w siłę jako młody chłopiec, posilając się owocami z wielowiejskich sadów, chodził do ołobockiej szkoły. Nieopodal ,w domu swojego dzieciństwa, który jest obecnie  zabytkowym domem parafialnym Wielowsi,   mały  Antoś uczył się miłości i   oddania dla rodzimej ziemi, dla  polskiej mowy, kultury, do katolickiej religii, których to następnie niestrudzenie bronił, narażając się tym samym na liczne opresje, więzienie ze strony sił próbujących zabić polskość , zabrać Polakom godność….

Doniosłe chwile z mieszkańcami „Rodzimego Gniazda” ks. dra Antoniego Kanteckiego przeżyli  tego dnia dostojni goście. Radna pani Renata Koziołek oraz radny pan Paweł Mrugalski powitali zebranych. Zaproszenie przyjęli: poseł na Sejm RP – pan Jarosław Urbaniak, starosta powiatu Ostrowskiego , pan Paweł Rajski, zastępca wójta Gminy Sieroszewice- pan Bartosz Kubica, były  proboszcza  ks. Włodzimierz  Młynarkiewicz, który przez 33 lata mieszkał w historycznym domu Rodziny Kanteckich, wspaniałym  pomniku prawdziwej,  rodzimej historii znajdującym się przy budynku kościoła). Przybyli także  przedstawiciele Rodziny Bohatera w osobach pana Adama Kanteckiego z Gdyni i jego syna Bartosza z Wrocławia, a także przedstawiciele  Rodziny Kanteckich z Ostrzeszowa,   oraz  zastępca przewodniczącego  Rady Gminy Sieroszewice   pan Stanisław Płomiński. Na uroczystości obecnością zaszcycili także : dr historii pan Józef Pietrzak z I LO  im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wlkp., dyrektorzy  i nauczyciele czterech szkół wraz z uczniami laureatami Gminnego Konkursu Historycznego , którego tematem było życie i działalność Bohatera. Wśród obecnych znaleźli się  przedstawiciele środowiska kultury w osobie dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej pani Marii Marciniak , oraz pana Pawła Fałczyńskiego,  mieszkańcy Wielowsi, Masanowa, Ołoboku, Zamościa i Sieroszewic,  w tym delegacje  sześciu organizacji pozarządowych: Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Klubu Seniora z Wielowsi, Stowarzyszenia Aktywni dla Wielowsi, Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz Stowarzyszenia EKOklub . Wydarzenie swoją asystą uświetniła drużyna Harcerska „ŻYTO 1” z Wielowsi oraz orkiestra dęta z Ołoboku pod batutą kapelmistrza Stanisława Jarosika, a o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia zadbali wielowiejscy strażacy.

Po uroczystej mszy w parafialnym kościele delegacje i mieszkańcy na czele z księżmi przemaszerowali pod pamiątkowy obelisk.

Jako pierwsze głos zabrały orędowniczki i koordynatorki  wydarzenia panie: Halina Kaźmierczak prezes Stowarzyszenia EKOklub” , oraz pani Elżbiecie Vogel. Ich wystąpienia wzbogaciła prezentacja wiersza napisanego na tę okazję przez lokalną poetkę Annę H. Łucję Kaźmierczak pt. „Manifest Kanteckiego” w wykonaniu pani Moniki Kaźmierczak.

MANIFEST  ANTONIEGO KANTECKIEGO

Czy nie było by łatwiej ugiąć się,

 pójść na skróty

i pochylić się posłusznie

słowem                                                              

poddać się.

Oddać wolność w ręce

 zachłanne

i wrogie.

Czy nie było by mniej boleśnie

gdyby nie sprzeciwiać się,

płynąć z prądem

prosto do przepaści niewoli.

Nie stawać murem za polskością,

nie oglądać się na ziemię „…skąd nasz ród…”,

machnąć ręką na historię i Wieszcze…

Ja Antoni Kantecki

pochylać głowę mogłem jedynie

przed Bogiem

i bez wahania oddać życie

za wszystko to

co od życia

WAŻNIEJSZE!

Autor: Anna H.Łucja Kaźmierczak

Poświęcenia obelisku  i placu dokonał proboszcz parafii Wielowieś ks. kan. Piotr Kuświk, a uroczystego odsłonięcia uczennica Szkoły Podstawowej w Wielowsi Magdalena Mrugalska.

W otoczeniu pamiątkowej tablicy z napisem „Bohaterowi dróg do niepodległości , redaktorowi naczelnemu Kuriera Poznańskiego( 1875-1887)….wdzięczni mieszkańcy „Rodzimego gniazda” , przybyłe  delegacje przy dźwiękach werbli  złożyły  kwiaty  i znicze.

 Następnie głos zabrali mówcy. Pan poseł Jarosław Urbaniak dziękował za dbanie i kultywowanie  naszej wielkopolskiej  historii , doceniał poczucie lokalnej dumy i gratulował wspaniałej uroczystości. Pan Starosta Paweł Rajski był wzruszony i pełen uznania dla tych, którzy przyczynili się do obchodów. Mówił m.in., ze  takich dzieł nam trzeba  w „Małej Ojczyźnie” i  takich społeczników , jak panie:  Halina Kaźmierczak i Elżbieta Vogel. Głos zabrał także zastępca wójta  Gminy Sieroszewice, który dziękował za pamięć o lokalnej historii, tradycji i kulturze. Zapewniał o kolejnych takich inicjatywach  na terenie gminy, które będą miały miejsce w przyszłości.

 Odczytano także list nadesłany przez Jarosława Kanteckiego,  autora monografii Bohatera. Odczytała go dyr. Biblioteki Gminnej w Sieroszewicach pani Maria Marciniak. Autor listu  z wielkim szacunkiem i uznaniem mówi m.in. „ … Powrót Polski na mapę Europy i świata, nie był zasługą  li tylko wybitnych jednostek zapisanych na kartach historii, ale wysiłkiem  całego zorganizowanego społeczeństwa”  i dodaje  „…Wyrażam daleko idące przekonanie, iż kolejne wspaniałe przedsięwzięcie upamiętniające osobę księdza Antoniego, będzie krokiem milowym  na drodze poznania jego zasług i wpływu na dzieje naszego Państwa…”

Dr historii pan  Józef Pietrzak z ILO w Ostrowie  dziękował za trwały ślad na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Pan Adam Kantecki, reprezentant Rodziny Bohatera , który na ten dzień przyjechał z Gdyni ze wzruszeniem dziękował za dzieło pielęgnowania  pamięci o wybitnej postaci jego Rodu w Wielowsi. Przybył na wydarzenie ze swoim synem Bartoszem i  10 letnim wnukiem Mikołajem Kanteckim , któr5zy na stałe mieszkają we  Wrocławiu.

Wystąpienia Gości zakończyła pani Elżbieta Vogel słowami… Ksiądz dr Antoni Kantecki był wielki , bo kochał, a kochał Boga, kochał Ojczyznę i był człowiekiem „Honoru”. W tym momencie zebrani w asyście Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza  z Ostrowa Wielkopolskiego odśpiewali Rotę.

 Kończąc spotkanie pani Halina Kaźmierczak dziękowała włodarzowi Gminy Sieroszewice panu Anatolowi Piaskowskiemu za to, że wniosek skierowany do Samorządu Gminy dwa lata temu  o nadanie ulicy imienia ks. dra A. Kanteckiego znalazł tak piękne i godne zwieńczenie.

Obchody zostały zorganizowane przez Komitet Organizacyjny w składzie: Wójt Gminy Sieroszewice, Anatol Piaskowski, Prezes Stowarzyszenia EKOklub Halina Kaźmierczak, Radni Gminy Sieroszewice Renata Koziołek i Paweł Mrugalski oraz Sołtys Wielowsi, Stanisław Karolak.

 Relację przygotowała Halina Kaźmierczak