Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze po ponad półwieczu w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP.  Doprowadziły one do odrodzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego. Dla wspólnoty gminnej bardzo ważną datą był 8 marca 2020, w którym to dniu obchodzono 30 – lecie samorządu terytorialnego. To właśnie tego dnia 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o samorządzie gminnym. Natomiast 27 maja 2020 roku minęła trzydziesta rocznica wyborów do rad gmin. 

Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 roku, z okazji 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Ustanawiając święto samorządu terytorialnego Sejm Rzeczypospolitej Poslkiej wyraził uznanie i szacunek wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i działalności samorządów terytorialnych: radnym, wójtom gmin, burmistrzom i prezydentom miast, starostom i marszałkom, pracownikom samorządowym, członkom związków i stowarzyszeń samorządowych

Z tej okazji w dniu 27 maja 2020 r. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wraz z Z-cą Bartoszem Kubicą, Sekretarz Mirosławą Busza, Skarbnikiem Karoliną Kałużną, Przewodniczącym Rady Gminy Rafałem Bartnikiem, Radnymi Gminy Sieroszewice, sołtysami z terenu Gminy Sieroszewice, Dyrektorami Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Dyrektorami Szkół i Przedszkoli, pracownikami Urzędu Gminy oraz mieszkańcami gminy, uczestniczył w uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. kanonika Damiana Hołosia – proboszcza tut. parafii.  

Minione 30 lat należy uznać za sukces, ponieważ poziom życia mieszkańców w Gminie Sieroszewice uległ zdecydowanej poprawie. Każdy z poprzednich samorządów w zależności od swoich możliwości i potrzeb poczynił inwestycje w jakość życia mieszkańców. Kluczowym w ostatnich latach było pozyskiwanie środków zewnętrznych. Środki te sprawiły, że zmieniliśmy naszą małą ojczyznę, podnosząc jakość życia naszych mieszkańców.

Opracowała: Marzena Sztukowska

poniżej link do filmu z uroczystości