Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. 6 stycznia Polakom udało się odbić miasto a do połowy stycznia wyzwolono większą część Wielkopolski. Na pamiątkę tych wydarzeń 27 grudnia w całym kraju obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W 104. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Kuta w Ołoboku, zaproszeni goście oraz mieszkańcy wsi oddali hołd uczestnikom tego zwieńczonego zwycięstwem zrywu niepodległościowego na terenie zaborów. Uroczystość odbyła się przy krzyżu, gdzie zebrani wysłuchali krótkiej historii walk powstańczych, wspólnie odśpiewali Rotę i pod przewodnictwem Ks. Proboszcza pomodlili się w intencji poległych w 1919 r. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

W uroczystości wzięli udział: Ks. Prałat Tomasz Lenczewski, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Lemiesz, Sołtys wsi Ołobok Justyna Karbowy, Sołtys wsi Sławin Lucjan Gmerek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołoboku Sylwia Zimoch, Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Ołoboku, Pan Hieronim Pawelec, Pani Anna Jarosik, Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołoboku, Harcerze Hufca Harcerskiego Ostrów Wlkp. oraz pozostali zaproszeni goście.

W hołdzie bohaterom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod niemieckiego panowania i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej Wójt Gminy Anatol Piaskowski wraz  z Sekretarz Gminy Mirosławą Buszą złożyli również kwiaty i zapalili znicz na cmentarzu parafialnym w Rososzycy pod tablicą upamiętniającą poległych bohaterów Powstania Wielkopolskiego z terenu gminy Sieroszewice. Pamiątkowa tablica powstała z inicjatywy Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego.

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego to nie tylko pamięć o historii i szacunek dla bohaterów, to także lekcja współczesnego patriotyzmu dla wszystkich.

Współautorzy: Ilona Mielcarek oraz Lucyna Wittek