Złote gody odbyły się 9 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Pilarska.

Złote gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego uroczyście obchodziły 34 pary.  Z tej okazji małżonkowie otrzymali medale za pół wieku małżeństwa przyznane przez prezydenta RP. W imieniu głowy państwa odznaczenia wręczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal został ustanowiony w 1960 roku.

Nie zabrakło również wspólnego toastu oraz życzeń.

– Jesteście od pół wieku razem. Wasze małżeństwo trwa dłużej, niż ja jestem na świecie. Życie nie zawsze jest usłane różami. Ale nawet jeśli coś się zepsuło, to potrafiliście Państwo to naprawić i nadal trwacie ze sobą. – mówił Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski.

Opracowała: Marzena Sztukowska