W dniu 18 lutego 2019 r. w sali wiejskiej w Westrzy odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Westrza.

Zebranie zwołane zostało na podstawie Zarządzenia nr 33.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Westrza.

Zebranie uprawnionych mieszkańców sołectwa odbyło się w I terminie, tj. o godz. 19:00, w którym udział wzięło 71 mieszkańców sołectwa Westrza na 279 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Mirosław Tecław

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radny Gminy Sieroszewice Wojciech Andrzejewski oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Edyta Domańska.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pani Marioli Karolak i Pani Małgorzaty Kłokowskiej. Wybrana została ponownie Pani Mariola Karolak natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Leonard Andrzejewski, Wojciech Andrzejewski, Tomasz Gierz, Sławomir Karolak, Małgorzata Kłokowska, Agnieszka Kołaczek i Hanna Widyńska.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski złożył gratulacje Pani sołtys Marioli Karolak i podziękował Pani Małgorzacie Kłokowskiej. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformował również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych oraz  zachęcał do utworzenia Grupy Odnowy Wsi. Przybyłych na zebranie poinformowano również o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.

Opracowała: Marzena Sztukowska