W dniu 19 lutego 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sieroszewice.

Zebranie zwołane zostało na podstawie Zarządzenia nr 34.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sieroszewice.

Zebranie uprawnionych mieszkańców sołectwa odbyło się w II terminie, tj. o godz. 18:15, w którym udział wzięło 69 mieszkańców sołectwa Sieroszewice   na 1038 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Pan Paweł Siwak

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radni Gminy Sieroszewice Michał Pułkownik i Szymon Lis, Radny Powiatowy a zarazem członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak, Radny Powiatowy Zdzisław Jaźwiec, Kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Małgorzata Olejnik.

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pana Tadeusza Łapińskiego i Pana Ryszarda Bochena. Wybrany został ponownie Pan Tadeusz Łapiński natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Ryszard Bochen, Andrzej Kałkus, Roman Kamzol, Ryszarda Karolak, Zdzisław Mieszała, Anna Urbaniak i Bożena Zarzecka.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski złożył gratulacje Panu sołtysowi Tadeuszowi Łapińskiemu i  podziękował Panu Ryszardowi Bochenowi. Korzystając z okazji Pan Wójt, aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawił kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformował również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych oraz uzasadnił swoją decyzję odnośnie rezygnacji z budowy drugiego kortu tenisowego na terenie stadionu sportowego w Sieroszewicach. Przybyłych na zebranie poinformowano również o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO. Dodatkowo mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z punktu informacyjnego Spółdzielczego Banku Ludowego z oddziału w Rososzycy.

Opracowała: Marzena Sztukowska