W dniu 20 marca 2019 r. w sali wiejskiej w Ołoboku odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ołobok.

W zebraniu udział wzięło 62 mieszkańców sołectwa Ołobok na 572 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy  w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczyła Pani Krystyna Majtas

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, W-ce przewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice i zarazem sołtys wsi Ołobok Teresa Lemiesz, Radny Powiatu Ostrowskiego a zarazem członek Zarządu Arkadiusz Wojtczak, Radny Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Pani Maria Walczak.

Zebranie było okazją do podziękowania ustępującej z funkcji sołtysa Pani Teresie Lemiesz.

 Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę. Wybrana została Pani Justyna Karbowy natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Izabela Gawron, Jarosław Gawron, Stanisław Kostera, Rafał Majchrzak Krystyna Majtas, Dawid Michalak, Anna Mielcarek, Lucyna Patalas, Teresa Walczak.

Wójt Gminy Sieroszewice złożył gratulacje nowo wybranej Pani sołtys. Korzystając z okazji Pan Wójt  aby podnieść świadomość mieszkańców, przedstawili kilka ważnych wydatków jakie ponosi Gmina, poinformowali również o miejscu i zasadach organizacji dożynek gminnych.

Przybyłych na zebranie poinformowano także o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.

Dodatkowo mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z punktu informacyjnego Spółdzielczego Banku Ludowego z oddziału w Rososzycy.

Opracowała: Marzena Sztukowska