W dniu 17 marca 2020 r. w sali wiejskiej w Zamości odbyło się zebranie wiejskie wyborcze dla wyboru Sołtysa Sołectwa Kania w związku ze złożoną rezygnacją pełniącego tę funkcje Pana Jana Szmaja.

W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, przedstawiciel Urzędu Gminy Marzena Sztukowska oraz 10 mieszkańców sołectwa Kania na 47 uprawnionych do udziału zgodnie ze spisem wyborców Urzędu Gminy w Sieroszewicach, na dzień zebrania wyborczego.

Zebraniu przewodniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski

Na pełnienie funkcji sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę. Jednogłośnie wybrany został Pan Andrzej Szmaj.  

Wójt Gminy Sieroszewice złożył gratulacje nowo wybranemu sołtysowi i razem z przybyłymi na zebranie mieszkańcami podziękował za wieloletnią współpracę dotychczasowemu sołtysowi.

Opracowała: Marzena Sztukowska