W sobotę 21.12.2019 r. w sali Domu Ludowego w Latowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu HDK PCK „STRAŻAK” przy ZOGm ZOSP RP w Sieroszewicach

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: wójt gminy Anatol Piaskowski, przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik, wiceprzewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa PCK w Ostrowie Wielkopolskim Henryk Olejnik, odpowiedzialni za krwiodawstwo w poszczególnych jednostkach OSP naszej gminy oraz członkowie PCK.

Po przedstawieniu przez prezesa Klubu Lucjana Ziemiańskiego sprawozdania za 4-letni okres działalności, sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej i bardzo burzliwej dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano nowe władze Klubu w następującym składzie:

            Lucjan Ziemiański                  – prezes (Latowice)

            Leonard Andrzejewski           – wiceprezes (Westrza)

            Daria Kupajska                      – sekretarz (Latowice)

            Michał Grajek                        – członek Zarządu (Sławin)

Wiceprzewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa szczegółowo wyjaśniał różnice pomiędzy Klubem HDK PCK, a Stowarzyszeniem HDK, przedstawiając plusy i minusy ewentualnej zmiany charakteru Klubu.

Wójt gminy pogratulował nowo wybranemu „odmłodzonemu” Zarządowi Klubu, życzył owocnej pracy, a wszystkim obecnym podziękował za pracę na rzecz Honorowego Krwiodawstwa.

Gratulacje złożył również przewodniczący Rady Gminy, życząc jednocześnie wszystkim krwiodawcom zdrowia, pomyślności, aby jak najdłużej mogli oddawać krew ratując życie drugiemu człowiekowi.

Prezes Lucjan Ziemiański zapraszał wszystkich krwiodawców na pierwszą w nowym 2020 roku, akcję poboru krwi w dniu 26.01.2020 w Oddziale Terenowym RCKiK w Ostrowie Wielkopolskim.

Zebranie zakończyło się wspólnym „łamaniem opłatkiem” oraz kolacją przygotowaną przez Zarząd.

Autor: Lucjan Ziemiański