W niedzielę, 6 stycznia 2019 roku, w Klubie Seniora w Rososzycy odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków tutejszej jednostki. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rososzycy Jacek Stacherzak. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radni Andrzej Chwiłkowski i Klaudia Mizera-Lis, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, Prezes Klubu HDK PCK „Strażak” Lucjan Ziemiański, Zarząd Stowarzyszenia „Sami Swoi” w składzie Krystyna Woźniak, Jerzy Kowalski i Wiesław Kamzol, sołtys wsi Jerzy Kasprzak oraz członkowie honorowi i czynni OSP Rososzyca. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Przedstawiono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań Sołtysowi i Radzie Sołeckiej oraz Panu Ryszardowi Bochenowi za pomoc w organizacji Otwartej Akcji Poboru Krwi w Rososzycy. Podziękowania oraz nagrody ufundowane przez Zarząd PCK w Ostrowie Wielkopolskim trafiły również do druhów, którzy w 2018 roku oddali największą ilość krwi.

Strażacy nie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Rososzycy w związku z powyższym dalszą część zebrania sprawozdawczego wyznaczono na inny termin.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Sieroszewice zauważył, iż następuje zmiana pokoleniowa i cieszy go fakt zaangażowania i zapału młodych ludzi. Podkreślił jednocześnie, że bez względu na to kto zasiądzie w nowym Zarządzie, deklaruje współprace.

Opracowała: Marzena Sztukowska