W miniony weekend na terenie Gminy Sieroszewice odbyły się kolejne Zebrania Sprawozdawcze OSP za 2022 rok. Spotkania był okazją do podsumowania wyników pracy  jednostek OSP za ubiegły rok.

Jak co roku przedstawiono sprawozdania z działalności zarządu, przeprowadzono głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz udzielono absolutorium Zarządowi OSP Strzyżew oraz OSP Zamość za 2022 rok.

Na zebraniach obecny był Wójt Gminy Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica. Wójt Gminy dziękuje druhom i druhnom za zaangażowanie w funkcjonowanie jednostek OSP oraz życie lokalnej społeczności.