W sobotę 4 marca odbyło się coroczne Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP Parczew za 2022 rok. Oprócz licznie przybyłych druhów w spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski.

Po powitaniu członków i gości przeczytano porządek zebrania, przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki oraz sprawozdanie finansowe. Omówiono bieżące sprawy oraz plany na 2023 rok. Następnie przedstawiono sprawozdanie komisji rewizyjnej i udzielono absolutorium Zarządowi OSP Parczew za 2022 rok.

Wójt Gminy kieruje słowa podziękowań dla członków OSP Parczew za wytrwałość i pasję społecznego działania.