W sobotę, 29 lutego 2020 roku, w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbyło się zebranie sprawozdawcze tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes OSP Sieroszewice i zarazem sołtys wsi Tadeusz Łapiński, który przedstawił porządek obrad. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski,  Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, Prezes Zarządu Gminnego OSP Sieroszewice Tomasz Woźniak, naczelnik OSP Sieroszewice i zarazem radny Gminy Sieroszewice Michał Pułkownik zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Roman Matecki, Dyżurny Operacyjny Powiatu st. kpt. Jerzy Kwiasowski oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku złożył prezes Tadeusz Łapiński. Głos zabrał także Wójt Gminy Anatol Piaskowski, dziękując za aktywność, zaangażowanie jednostki w 2019 roku i dobrą współpracę międzypokoleniową oraz życząc dalszej dobrej współpracy na 2020 r. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zdzisław Mieszała, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Marcin Mieszała. Plan działalności na 2020 rok omówił naczelnik Michał Pułkownik.  Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Sieroszewice za 2019 rok.

Opracowała: Marzena Sztukowska