W sobotę 18 marca odbyło się ostatnie tegoroczne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP z terenu naszej gminy. Na zebranie zwołane przez jednostkę OSP Sieroszewice przybyli druhowie, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica.

Strażacy ochotnicy przedstawili sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Następnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP Sieroszewice za 2022 rok. Zebranie było również okazją do poruszenia tematu związanego z kolejnymi zakupami dla OSP i roszadami związanymi z samochodami strażackimi.

Wójt Gminy dziękuje za aktywność i liczne działania wykonywane w poprzednim roku. Jednostka OSP Sieroszewice jest wiodącą w zakresie ilości wyjazdów i udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.