W sobotę, 1 lutego 2020 roku, w Klubie Seniora „Sami Swoi”  w Rososzycy odbyło się zebranie sprawozdawcze tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes OSP Rososzyca Szymon Kloński, który przedstawił porządek obrad. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski,  Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, naczelnik OSP Rososzyca Maciej Kardas, prezes  Klubu HDK PCK „STRAŻAK” przy ZOGm ZOSP RP w Sieroszewicach Lucjan Ziemiański, sołtys wsi i zarazem radny Gminy Sieroszewice Andrzej Chwiłkowski,  oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku złożył prezes Szymon Kloński. Głos zabrał także Wójt Gminy Anatol Piaskowski, dziękując za aktywność i zaangażowanie jednostki w 2019 roku oraz życząc dobrej współpracy na 2020 r. Sprawozdanie finansowe przedstawił Dawid Tułaza, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Dawid Kois. Plan działalności na 2020 rok omówił prezes Szymon Kloński.  Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Rososzycy za 2019 rok.

 Opracowała: Marzena Sztukowska