W niedzielę, 10 lutego 2019 roku, na sali wiejskiej w Masanowie odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków tutejszej jednostki. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Masanowie Jerzy Grzona, który przedstawił porządek obrad.  W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim Szymon Kloński, Prezes Zarządu Gminnego OSP Sieroszewice Tomasz Woźniak oraz pozostali członkowie. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku zdał prezes Jerzy Grzona. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Patryk Gierz,  a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Tadeusz  Kowalczyk w zastępstwie za zmarłego Jana Karolaka. Swoje sprawozdanie przedstawiła również nowo powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Masanów. Plan działalności na 2019 rok omówił W-ce Prezes i Sekretarz Stanisław Płomiński.  Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP Masanów za 2018 rok. Zebranie było okazją do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej, w skład której wszedł Piotr Kubica.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski pogratulował Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej za zaangażowanie oraz zarządowi udzielenia absolutorium. Pan Wójt podkreślił również, że jeśli chodzi o doposażanie jednostek to jedną z priorytetowych jest OSP Masanów. Z kolei Komendant Gminny OSP Mieczysław Maciuszczak wyraził radość, że do jednostki przystąpiła młodzież. Zwrócił również uwagę na potrzebę dokształcania młodych osób, zachęcając także do udziału w krwiodawstwie.

Na zakończenie przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej Szymon Kloński podziękował druhom, że zawsze można na nich liczyć, informując jednocześnie, że jednostka spełnia normy szkoleniowe. Korzystając z okazji zaprosił do udziału w manewrach ratownictwa medycznego oraz w szkoleniach dla kierowców, konserwatorów i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Opracowała: Marzena Sztukowska