W piątek, 17 stycznia 2020 roku, w restauracji Al Sole odbyło się spotkanie noworoczne strażaków. Strażaków i zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Gminnego OSP Sieroszewice Tomasz Woźniak.  W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, zastępca Wójta Bartosz Kubica, Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacek Wiśniewski, Komendant Oddziału Zarządu Gminnego OSP Mieczysław Maciuszczak, Kapelan Powiatowy OSP i PSP ks. kanonik Piotr Kuświk oraz prezesi i naczelnicy jednostek z Gminy Sieroszewice. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Spotkanie było okazją do podsumowań minionego roku, złożenia życzeń noworocznych i nakreślenia celów oraz zakresu współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a jednostkami OSP w roku 2020. 

Opracowała: Marzena Sztukowska