Na terenie gminy od 10 do 27 września br. miały miejsce zebrania wiejskie ws. podziału Funduszu Sołeckiego. We wszystkich 18 spotkaniach brał udział Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski. Coroczne  zebrania wiejskie to miejsce i czas samorządowej demokracji. Głównym tematem dyskusji było rozdysponowanie funduszu sołeckiego na rok 2021. Mieszkańcy mieli możliwość decydowania o inwestycjach, na które zostaną wydane pieniądze.  Na zebraniach wnioskowano m. in. o budowę i montaż lamp ulicznych oraz oświetlenia, remont na salach wiejskich, doposażenie placów zabaw, budowę drewnianej wiaty, a także remont i utwardzenie dróg.  Zaproponowane inwestycje i przedsięwzięcia mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców. W tym roku  wysokość środków przypadających na fundusz sołecki wynosi 530 tysięcy złotych. To aż 70 tysięcy więcej w stosunku do roku ubiegłego. Zebrania były również okazją do spotkania  Wójta z mieszkańcami, zgłaszania problemów oraz do dyskusji na temat spraw bieżących Gminy Sieroszewice.