W ubiegły weekend rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sieroszewice. Na terenie gminy działa 13 jednostek OSP, a zaangażowanych w działalność jest ponad 500 osób.

W sobotę Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski uczestniczył w zebraniu w Westrzy, natomiast w niedzielę w Latowicach. Oprócz podsumowania ubiegłorocznej działalności, spotkania są okazją do omówienia spraw bieżących oraz planów działania jednostek.

Podczas zebrań Wójt Gminy podziękował druhnom i druhom za dotychczasową pracę i oddanie służbie.