Dnia 8 sierpnia 2021 roku na placu obok Sali OSP w Strzyżewie odbył się festyn pt. ,,Powrót do tradycji’’.  W wydarzeniu udział wzięli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica. Wójt Gminy serdecznie podziękował organizatorom: Pani Sołtys Bernadecie Białej, Panu Radnemu Przemysławowi Wilgockiemu, Panu Markowi Siudzińskiemu, Radzie Sołeckiej, KGW i OSP Strzyżew, a także SP Strzyżew za „kawał” dobrej roboty.

Ciekawy program przyciągnął tłumy widzów. Niezapomnianych emocji dostarczył publiczności konkurs powożenia bryczkami o puchar Starosty Ostrowskiego.  Ponadto w trakcie festynu odbył się pokaz mody ,,Dawniej i dziś’’ z udziałem najmłodszych mieszkańców wsi Strzyżew, a miłośnicy koni oraz jeździectwa mogli przejechać się bryczką. Niedzielne zawody były również okazją do wysłuchania wspaniałego koncertu Mariusza Kalagi, który zaprezentował „śląskie” i nie tylko przeboje. Wójt Gminy Sieroszewice wspólnie ze Starostą Ostrowskim wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu. Na zakończenie festynu odbyła się zabawa taneczna w rytmie melodii ,,Dawniej i dziś’’.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków budżetu gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.