Urząd Gminy Sieroszewice zawiadamia o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady Gminy Sieroszewice oraz o XVII Sesji Rady Gminy Sieroszewice.

Treść zawiadomienia o posiedzeniu Komisji w zakresie działania Rady oraz XVII Sesji Rady Gminy Sieroszewice dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym adresem:

http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1660