Zakończyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy decydowali o podziale środków w ramach Funduszu Sołeckiego.Fundusz Sołecki to wyodrębniona pula środków z budżetu gminy, która pozostaje do dyspozycji sołectw i mieszkańców, którzy podczas zebrań wiejskich decydują na jakie cele przeznaczyć pieniądze w kolejnym roku.
Na rok 2024 zaplanowano rekordową kwotę ponad 700 000 zł.
Dzięki tym środkom sołectwa m.in. doposażą OSP, utwardzą drogi, przeprowadzą niezbędne remonty na salach wiejskich czy zorganizują festyny integrujące mieszkańców.
Wójt Gminy miał przyjemność uczestniczyć we wszystkich zebraniach. Serdecznie dziękuje za aktywność mieszkańców, pytania, cenne uwagi oraz sugestie.