Na terenie gminy Sieroszewice zakończyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 7 jednostkach doszło do zmiany na stanowisku prezesa. Nowo wybrani prezesi prezentują się następująco:

Prezes OSP Sieroszewice- Michał Pułkownik

Prezes OSP Masanów- Anna Urban

Prezes OSP Wielowieś- Maciej Michalak

Prezes OSP Ołobok- Rafał Michalak

Prezes OSP Rososzyca- Dawid Smug

Prezes OSP Sławin- Ryszard Lubryka

Prezes OSP Strzyżew- Tomasz Kawaler

Już we wrześniu wybrani przez walne zebrania druhowie wezmą udział w zjeździe gminnym, który wybierze zarząd gminny.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski skierował szczególne słowa uznania w stronę ustępujących prezesów, którzy przez wiele lat pełnili służbę na rzecz ratownictwa i bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy Sieroszewice. Wójt Gminy pogratulował również nowo wybranym zarządom jednostek OSP, życząc powodzenia oraz gotowości do niesienia pomocy całej społeczności lokalnej.