Dnia 19 października 2021 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 11 radnych.W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach Marcin Dachowski, Radny Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak, sołtysi oraz zaproszeni goście. Obrady Sesji otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Podczas sesji Wójt Gminy Sieroszewice wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczyli listy gratulacyjne dla laureatów i nominowanych w konkursie Wielkopolski Rolnik Roku oraz dla wyróżnionych odznaczeniami państwowymi. Po uroczystej części sesji Radni jednogłośnie podjęli 10 uchwał. Wójt Gminy zaproponował utrzymanie na dotychczasowym poziomie dopłaty do m3 wody w wysokości 0,18 zł oraz m3 ścieków w wysokości 1,00 zł, co przekłada się na niższe opłaty dla mieszkańców. Ponadto Gmina Sieroszewice zwiększy w 2022 roku kwotę wsparcia dla organizacji pozarządowych m.in. fundacji, stowarzyszeń, KGW do 185 000 zł. Zmianie ulegną także stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok. Ze względu na bardzo zły stan drzew w miejscowościach Ołobok, Masanów i Wielowieś podjęto uchwały zniesienia statusu pomnika przyrody 21 obumarłych brzóz wchodzących w skład ,,Alei Brzozowej’’. Usunięcie drzew przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.