We wtorek 30 marca br. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Kolejny raz radni obradowali w trybie zdalnym. Na sesji on-line obecnych było 13 radnych.
W internetowych obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła. Obrady Sesji otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik

Podczas sesji zostało podjęte 18 uchwał. Dotyczyły one m.in.: dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w ciągu drogi nr 450 w m. Wielowieś, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na przebudowę drogi Rososzyca-Wielowieś, oraz przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy. Co więcej Rada Gminy Sieroszewice nadała nazwy ulicom w miejscowościach Latowice i Zamość. Ponadto, dzięki korzystnemu postępowaniu przetargowemu na budowę kanalizacji sanitarnej w Latowicach podczas obrad wprowadzono kolejne zadania inwestycyjne, które gmina Sieroszewice będzie realizować jeszcze w tym roku. W podziale środków ujęto m.in. budowę nawierzchni asfaltowej na ul. Wiśniowej w Sieroszewicach
za kwotę 280 000 zł, sfinalizowanie budowy biblioteki i klubu seniora w Strzyżewie
za 180 000 zł, dofinansowanie do usuwania Azbestu – 50 000 zł, a także poszerzenie drogi
w Bibiankach – 38 000 zł. Wójt Gminy Sieroszewice uwzględnił również dofinansowanie dla PSP w Ostrowie Wlkp. na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego za  kwotę 85 000 zł,
co prawdopodobnie będzie skutkować, kolejnym średnim samochodem pożarniczym dla naszej gminy. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w zmianach uchwały budżetowej zawarto dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 35 000 zł. Wszystkie ww. inwestycje gmina Sieroszewice będzie realizować ze środków budżetu gminy, nie zaciągając kredytów i jednocześnie redukując zadłużenie gminy o kwotę 1,4 mln złotych.

Na zakończenie sesji w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Wójt Gminy Sieroszewice wraz z Przewodniczącym Rady Gminy przekazali Radnym i mieszkańcom życzenia zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności.