Tradycyjnie święto Trzech Króli było w powiecie ostrowskim dniem spotkania wszystkich samorządowców. Tradycja ta trwa od 20 lat i odbywa się co roku w innym samorządzie. Gospodarzami tegorocznego spotkania byli Starosta Ostrowski Paweł Rajski i Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. św. Marka Ewangelisty w Rososzycy, odprawiona przez proboszcza tut. parafii ks. kanonika Pawła Guździoła i ks. kanonika Piotra Kuświka proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Wielowsi.

Druga część uroczystości odbyła się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach. Przybyli na nią: parlamentarzyści, Wojewoda Wielkopolski, władze Województwa Wielkopolskiego, powiatu kaliskiego, miasta Kalisza i Mikstatu, włodarze gmin wchodzących w skład powiatu ostrowskiego, radni powiatu ostrowskiego, przedstawiciele służb, straży i instytucji powiatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych, kadra kierownicza Starostwa Powiatu Ostrowskiego i Gminy Sieroszewice, przedstawiciele jednostek pomocniczych, służb mundurowych oraz duchowieństwo.

Spotkanie poprowadził zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica. Jako pierwsi głos zabrali współgospodarze wydarzenia, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski i Starosta Ostrowski Paweł Rajski, którzy podsumowali wydarzenia minionego roku i złożyli życzenia. Do życzeń dołączyli się również goście.

Wieczór umilił koncert Orkiestry Dętej Ołobok i zespołu „Niegrzeczni” Na zakończeniu nie zabrakło toastu lampką szampana i poczęstunku.

Profesjonalna organizacja spotkania odbyła się dzięki pracownikom Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach, Gminnego Zakładu Komunalnego, Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieroszewicach.

Opracowała: Marzena Sztukowska