W dniu 27 listopada 2020 roku, odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Tym razem radni obradowali w trybie zdalnym. Na sesji on-line obecnych było 12 radnych.
W internetowych obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła. Obrady Sesji otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik

Podczas sesji jednogłośnie podjęto szereg uchwał. Dotyczyły one m.in.: przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice na lata 2020-2032’’, przyjęcia regulaminu czystości i porządku, a także szczegółowego sposobu i zakresu  odbierania odpadów komunalnych. Wójt Gminy Anatol Piaskowski zaproponował utrzymanie na dotychczasowym poziomie stawki podatku od środków transportowych na rok 2021.

Wójt Gminy podziękował radnym za jednogłośne podjęcie uchwał. Pomimo nowych okoliczności sesja online przebiegła sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie dla jej uczestników. Transmisję z pierwszej internetowej Sesji Rady Gminy Sieroszewice mogą Państwo zobaczyć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=wvMFzkCtNTc.