W minioną środę 18.12.2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz sołtysi, Grażyna Anioł i Karolina Jakubowska obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, który poprowadził obrady.

Podczas sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one między innymi: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023, udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Ostrowskiej 16 w m. Rososzyca, nadania nazwy ulicy w Latowicach, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski, określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2019/2020, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2020.

Radna Klaudia Mizera-Lis złożyła pisemną interpelację.  

Sesja była okazją do złożenia przez Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Rafała Bartnika życzeń świątecznych.

Opracowała: Marzena Sztukowska