W środę 18 września 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się X Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych.
W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, Radca Prawny Radosław Cegła, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, sołtysi oraz mieszkańcy. Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, który poprowadził obrady.

Podczas sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one między innymi:   zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2020 – 2023.