Szymon Wojtak – absolwent Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem. Jest autorem dziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem trzydziestu prezentacji zbiorowych. Jego malarstwo można znaleźć w zbiorach prywatnych i publicznych w Niemczech i Polsce. Aktywnie uczestniczy w aukcjach charytatywnych. W roku 2005 nabył honorowy tytuł Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za młodzieńczy talent plastyczny. Mieszka i tworzy w Ostrowe Wielkopolski i Odolanowie. Uczęszcza na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy.