Uczeń Szkoły Podstawowej w Parczewie- Piotr Wilgocki został laureatem powiatowego etapu    IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt: „Bezpiecznie na wsi mamy: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” organizowanego przez  KRUS. Celem konkursu było skłonienie do refleksji na temat konieczności zachowania bezpieczeństwa w gospodarstwach wiejskich, zwłaszcza zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w  tych miejscach maszyn i urządzeń rolniczych. W szkole konkurs koordynowała Elżbieta Bednik, a oprócz Piotra Wilgockiego przystąpiło do niego jeszcze dwóch uczniów: Kacper Biniek oraz Wiktor Szukalski. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami byli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Autor: Elżbieta Bednik