Działalność Kół Gospodyń ze względu na pandemię została ograniczona. Pomimo rezygnacji z wielu działań, rok 2020 nie był czasem bezczynności.  Wszystkie Koła Gospodyń z terenu Gminy Sieroszewice w roku 2020 otrzymały dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łączna kwota wsparcia to 53 000,00 zł. Środki te przeznaczono na potrzeby kół.

Dofinansowania pozwoliły przede wszystkim na doposażenie kuchni przy salach wiejskich. Zakupiono większe urządzenia m.in. zmywarki, lodówko-zamrażarki, piece gazowe, frytkownice oraz szafki. Ponadto dokupiono drobny sprzęt tj. garnki, patelnie elektryczne, czajniki bezprzewodowe oraz gofrownice. Kilka kół zainwestowało w sprzęt nagłaśniający oraz energooszczędne oświetlenie czy koszulki z oryginalnym nadrukiem. Pomimo okoliczności z pozyskanych środków udało się również zorganizować wyjazd do Karpacza.

Współpraca Wójta Gminy Sieroszewice z działającymi na terenie gminy Kołami układa się bardzo dobrze. Wspólne zaangażowanie pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju gminy oraz poprawia warunki i jakość życia mieszkańców. Koła Gospodyń Wiejskich mają duży wpływ na podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji, kultury ludowej oraz folkloru charakterystycznego dla naszego regionu. Wiele inicjatyw służących integracji lokalnej społeczności, nie może się obyć bez czynnego udziału kobiet zrzeszonych w KGW. W związku z realnym wpływem jaki wywierają Koła Gospodyń Wiejskich na kształt i rozwój obszarów wiejskich, organizacje mogą liczyć na wsparcie. Wójt Gminy dziękuje członkom KGW za ich aktywność.