W dniach 14-15 września odbyła się wycieczka turystyczno-krajoznawcza po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Psary „Mała Ojczyzna”.

Uczestnicy wyjazdu podążali „Szlakiem Orlich Gniazd ”  jedną z najciekawszych tras w całej Polsce odwiedzając miejsca będące kolebką naszego kraju.

Jedne z najciekawszych zwiedzonych miejsc to zamek w Pieskowej Skale , skalna „Maczuga Herkulesa” oraz Grota Łokietka znajdujące się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego . Zwiedzano również ruiny zamków w Ogrodzieńcu, Mirowie i Olsztynie oraz zrekonstruowany zamek w Bobolicach.

Wyjazd był dofinansowany przez Gminę Sieroszewice w ramach realizacji zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania działań propagujących turystykę i krajoznawstwo wśród mieszkańców gminy .

Autor: Waldemar Skorupa