W czwartek 26 sierpnia w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia w imieniu Wojewody Wielkopolskiego przekazała Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska. Z inicjatywą wyróżnienia zasłużonych osób z gminy Sieroszewice wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski. Nagrodzonych uhonorowano Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczeni zostali:

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

Złotym Krzyżem Zasługi

1.Bernadeta Maria Biała

2.Stanisław Marek Jarosik

3.Teresa Władysława Lemiesz

Srebrnym Krzyżem Zasługi

4.Anna Małgorzata Jarosik

5.Zbigniew Piotr Goździk

 

Za działalność społeczną i charytatywną:

Złotym Krzyżem Zasługi

6.Leonard Stanisław Andrzejewski

7.Taduesz Stanisław Łapiński

Brązowym Krzyżem Zasługi

8.Wojciech Florian Andrzejewski

 

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa:

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

9.Ryszard Boduch

10.Janina Maria Pawlak

11.Marzena Katarzyna Pilarska

12.Maria  Barbara Walczak

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę

13.Grażyna Weronika Anioł

14.Karolina Kałużna

 

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

15.Lucjan Franciszek Ziemiański

Wicewojewoda Aneta Niestrawska przekazała wyróżnionym słowa podziękowania za życiową postawę, codzienną pracę oraz szczególną działalność na rzecz kraju. Przyznane odznaczenia państwowe to wyróżnienia o wielkiej wartości i dowód zaangażowania w pracę oraz inicjatywę społeczną i patriotyczną.