Zakończył się kolejny etap budowy nowej siedziby biblioteki w Strzyżewie. Z pracami zapoznali się przedstawiciele władz gminy Sieroszewice.

We wtorek, 2 lutego, wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, zastępca wójta Bartosz Kubica, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, radni Strzyżewa Bernadeta Biała i Przemysław Wilgocki oraz dyrektor biblioteki Maria Marciniak zapoznali się z wykonanymi pracami w nowej siedzibie biblioteki w Strzyżewie.

Za nami kolejny etap budowy, w którym założono centralne ogrzewanie oraz wykonano prace wykończeniowe wewnątrz budynku takie jak położenie paneli podłogowych, malowanie ścian, wyposażenie toalet. Całkowity koszt tych prac to kwota ponad 340.000 zł. W kolejnym etapie przewiduje się prace na zewnątrz budynku. Budowa finansowana jest z dotacji celowej Gminy Sieroszewice.

Ewa Kotowska-Rasiak