W dniach 28-29 sierpnia 2019 r. w Rososzycy odbyły się jedne z 39-ciu dwudniowych warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, mających na celu aktywizację społeczną osób starszych z terenu obu Aglomeracji. Tematami spotkań były między innymi: polityka senioralna, ramy polityki senioralnej, gminne rady seniorów, konsultacje społeczne dla seniorów, przygotowywanie projektów przez seniorów, aktywizacja seniorów do udziału i kandydowania w wyborach samorządowych i wolontariat senioralny. Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów.

Opracowała: Marzena Sztukowska