W tradycję Szkoły Podstawowej w Rososzycy wpisał się organizowany od siedmiu lat konkurs biblijny skierowany do uczniów gminy Sieroszewice i dekanatu ołobockiego. Konkurs przygotowywany jest przy współpracy z parafią św. Marka Ewangelisty w Rososzycy. Etap szkolny organizowany jest w macierzystych szkołach i on wyłania przedstawicieli na etap gminno-dekanalny. Obowiązują dwie kategorie wiekowe: klas IV-VI które zgłębiały Ewangelię św. Marka i klas VII-VIII – których zmagania dotyczyły Księgi Wyjścia. W rozgrywkach wzięło udział sześć szkół: z Biskupic Ołobocznych, Gostyczyny, Ołoboku, Sieroszewic, Strzyżewa i Rososzycy.

Laureatami konkursu zostali:

  1. Kategoria klas IV-VI
  1. Olga Borowczyk – Szkoła Podstawowa w Rososzycy
  2. Szymon Matusiak – Szkoła Podstawowa w Gostyczynie
  3. Barbara Kapałka – Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach
  4. Kategoria klas VII-VIII
  1. Katarzyna Lemiesz – Szkoła Podstawowa w Ołoboku
  2. Wiktoria Kopras – Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych
  3. Aleksandra Stempniak – Szkoła Podstawowa w Rososzycy

Wspaniałej wiedzy uczestnikom konkursu gratulowali oraz nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczyli wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, ks. proboszcz Paweł Guździoł i dyrektor SP w Rososzycy Elżbieta Chmura.

Opracowała: Mirosława Kois