W czwartek, 18 kwietnia 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się VI Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Radny Powiatowy Zdzisław Jaźwiec, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, sołtysi, rolnicy oraz mieszkańcy. Grażyna Anioł i Karolina Jakubowska obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Ślubowanie złożyła nowa Radna Gminy Sieroszewice, Pani Renata Koziołek,  wybrana w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sieroszewice w wyborczym okręgu nr 15, które odbyły się w minioną niedzielę tj. 14 kwietnia 2019 r.

Podczas sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one między innymi:  uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice, zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023, zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.

Podjęto również oświadczenie popierające Apel Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej większości wielkopolskich gospodarstw rolnych.

Sesja była okazją do wręczenia stypendiów sportowych dla trzech uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Sieroszewice.  

Złożone zostały pisemne interpelacje przez  Radną Klaudię Mizerę-Lis, Radną Krystynę Kois-Jaźwiec oraz zapytanie przez Radnego Pawła Mrugalskiego.

Opracowała: Marzena Sztukowska