Wójt Gminy Sieroszewice informuje, że z dniem 30 czerwca 2019 r. upływa termin składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Wraz z decyzją wymierzającą zobowiązanie pieniężne, podatnicy otrzymali informację o konieczności aktualizacji powierzchni wszystkich nieruchomości. Każdy podatnik ma obowiązek zweryfikowania danych zawartych w decyzji podatkowej ze stanem faktycznym. W przypadku rozbieżności należy dokonać zgłoszenia w  dziale podatkowym na odpowiednim formularzu.

Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować kontrolą podatkową oraz naliczeniem podatku od nieruchomości za 5 lat wstecz wraz z odsetkami. 

Wypełnione informacje należy oddać na pokój nr 2  lub zostawić  w biurze podawczym Urzędu Gminy Sieroszewice,  ul. Ostrowska 65  w godzinach pracy urzędu. Dokument można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 czerwca 2019 r.