Międzynarodowy Tydzień Mediacji zainaugurowany został w kaliskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli konferencją ”Mediacje w szkole – uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej”, która odbyła się pod patronatem członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Marzeny Wodzińskiej.

Istotnym punktem konferencji było zaprezentowanie przez dyrektor SP w Wielowsi, Mirosławę Kmiecik funkcjonowania mediacji w procesie zarzadzania szkołą i rozwiązywania problemów wychowawczych.. Uczestniczący w konferencji uczniowie naszej szkoły: Martyna Kamzol, Daria Łukawska, Oliwier Matys, Aleksander Przybyłek i Konrad Przybyłek przedstawili praktyczne działanie systemu na terenie ich szkoły. Uczniów do wystąpienia podczas konferencji przygotowała Katarzyna Telega, pedagog szkolny.

Te dobre praktyki omówione zostały również na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim przez opiekuna mediatorów rówieśniczych Marię Liberę i jej uczniów – mediatorów rówieśniczych, spośród których dwoje to absolwenci naszej szkoły: Maja Łukawska i Karol Zaleśny

Uczestnicy konferencji wysłuchali także referatu  „Mediacje w wielkopolskiej szkole – prezentacja systemowego rozwiązania” wygłoszonego przez mecenas, Jolantę Kucharzak, koordynatora Wielkopolskiego Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej, w którym przedstawiono najistotniejsze przesłanki stanowiące o zasadności wprowadzania młodzieży w problematykę prawną, pozwalającą regulować na poziomie szkolnym wszelkie konflikty i spory.

Dzięki tej konferencji do całego środowiska pedagogicznego trafił kolejny sygnał o potrzebie wprowadzania systemu mediacyjnego w szkołach, pozwalającego uczniom na świadomy i odpowiedzialny udział w rozwiązywaniu problemów, które rozwiązać można już w ich zarodku, nie czekając na jego nabrzmienie do rozmiarów procesu sądowego.

Udział reprezentantów SP w Wielowsi na konferencji w Kaliszu był odpowiedzią na zaproszenie Pani Jolanty Kucharzak oraz Agnieszki Ciekalskiej, konsultant ds. wychowania i profilaktyki w kaliskim ODN-ie.

Autor: Mirosława Kmiecik