Oczekiwania mieszkańców gminy zostaną spełnione. Jeszcze tej jesieni Posterunek Policji w Rososzycy zostanie oddany do użytku.

Wartość inwestycji to ponad 3 700 000 zł. Dzięki przychylności Rady Gminy przekazano działkę budowlaną oraz sfinansowano prace przygotowawcze. To inwestycja, o którą mocno zabiegał Wójt Gminy, odbywając szereg spotkań i rozmów argumentując zasadność budowy posterunku właśnie w gminie Sieroszewice. Nie było to łatwe zadanie, ale konieczne dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców gminy.