W ostatnich dniach rozpoczęła się jedna z największych inwestycji, które w tym roku realizowane są przez Gminę Sieroszewice. Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowicach na ul. Środkowej i część ul. Zielonej obejmuje łącznie wybudowanie ponad 2 km nowej sieci kanalizacyjnej.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wizytował teren budowy oraz omawiał szczegóły prac z głównym wykonawcą. Wartość inwestycji to blisko 2 000 000,00 zł. Środki na ten cel w 100% pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina pozyskała dofinansowanie pod koniec 2020 roku w otwartym i konkurencyjnym naborze.