Za nami kolejny aktywny weekend z wydarzeniami zorganizowanymi na terenie gminy Sieroszewice.

 

W sobotę, 21 sierpnia Jubileusz 70-lecia istnienia obchodził Gminny Klub Sportowy ISKRA PROSNA Sieroszewice. Niemal od rana ruszyły turnieje młodzieżowe na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach. Najważniejsza była dobra zabawa, dlatego podczas turniejów nie była prowadzona klasyfikacja, a wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz medale. Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, wieloletni Prezes i Honorowy Członek Zarządu GKS ISKRA PROSNA Sieroszewice Paweł Siwak, sponsorzy klubu – Ryszard Bochen, Radosław Łapiński, Prezes GKS ISKRA PROSNA Sieroszewice  Marcin Masłowski oraz przedstawiciele Zarządu GKS ISKRA PROSNA Sieroszewice. Wójt Gminy Sieroszewice dziękując za wkład pracy, przekazał na ręce Prezesa GKS Iskra Prosna pamiątkową statuetkę.

Po południu mieszkańcy bawili się na festynie wiejskim w Strzyżewie. O atrakcję dla uczestników zadbało Koło Gospodyń Wiejskich w Strzyżewie. Natomiast w niedzielę odbyły się Dożynki Parafialne w Westrzy poprzedzone mszą świętą w Klasztorze oo. Pasjonistów w Sadowiu. Biesiada dożynkowa trwała na placu przy sali wiejskiej w Westrzy.

Imprezy zgromadziły rzeszę widzów. W wydarzeniach brał udział Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski. Podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie przedsięwzięć: KGW Westrza, OSP Westrza, Radzie Sołeckiej wsi Westrza, Zarządowi Iskry Prosny Sieroszewice, Radzie Sołeckiej wsi Strzyżew, KGW Strzyżew, OSP Strzyżew oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach.