Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 19 marca 2019 r.  o godz.10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, ul. Wrocławska 52 , 63-421 Przygodzice odbędzie się szkolenie dla osób mających zamiar dokonywać uboju zwierząt we własnym gospodarstwie  w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie  na użytek własny. Szkolenie będzie przeprowadzone przez pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim upoważnionego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Jest to szkolenie obowiązkowe dla osób, które do tej pory dokonywały uboju zwierząt we własnym gospodarstwie domowym oraz dla  osób, które zamierzają tych ubojów dokonywać.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim posiada rejestr osób, które  dokonywały dotychczas ubojów zwierząt powiadamiając o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii .

Szkolenie dotyczy ubojów zwierząt z gatunku : świnie, cielęta do 0,5 rok , owce i kozy – niezależnie od wieku .

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończenia szkolenia podnoszącego kwalifikacje związane z ubojem zwierząt na użytek własny. Jedyna opłata to koszt 17 zł /opłata skarbowa/za czynności formalne i wystawienie zaświadczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 Informacja o szkoleniu z zakresu uboju zwierząt we własnym gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny znajduje si też na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowie Wlkp. wg ścieżki dostępu piw.ostrowwlkp.pl  ->  do pobrania -> Bezpieczeństwo żywności -> Ubój – użytek własny