21 października 2019 roku, w sali Urzędu Gminy w Sieroszewicach odbyło się szkolenie dla sołtysów zorganizowane przez Gminę.   

W szkoleniu oprócz sołtysów z terenu Gminy Sieroszewice uczestniczyli także Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Mirosława Busza, Skarbnik Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła oraz pracownicy referatu finansowo-podatkowego.

Głównym tematem szkolenia było omówienie praw i obowiązków sołtysów.

Opracowała: Marzena Sztukowska