Dnia 5 lutego w SP w Wielowsi odbyło się szkolenie dla nauczycieli z zakresu stosowania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym. W szkoleniu wzięło udział 36 pedagogów  z następujących szkół: SP w Parczewie, SP w Masanowie, SP w Zamościu i SP w Wielowsi. Na co dzień nauczyciele z wyżej wymienionych szkół wymieniają się doświadczeniami  w ramach sieci współpracy.

Tematem szkolenia było głównie samodzielne przygotowywanie materiałów edukacyjnych TOK do wykorzystywania podczas lekcji i dzielenia się nimi z innymi nauczycielami, praca z różnymi materiałami w wersji elektronicznej i wykorzystywanie zasobów Internetu.

Autor: Mirosława Kmiecik